Dự án Trụ sở Văn phòng - C33

Tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho CBCS thuộc Văn Phòng Interpol Việt Nam ( C33- Bộ Công An)

Quay lại trang trước