Dự án Bắc Hà C14

Khu hỗn hợp và một phần làm nhà ở để bán cho CBCS thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( C14 - Bộ Công An).

Quay lại trang trước