Dự Án 6th Element/ 6th Element Project
Công trình hỗn hợp trụ sở trung tâm nghiệp vụ của Cục Ngoại Tuyến & Kỹ thuật ( C51-Bộ Công An) và một phần đất làm nhà ...
Dự án Bắc Hà Tower - C37
BCS Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng ( C37 - Bộ Công An).
Dự án Trụ sở Văn phòng - C33
Tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho CBCS thuộc Văn Phòng Interpol Việt Nam ( C33- Bộ Công An)
Dự án HH2 - Bắc Hà
Tòa nhà hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho CBCS Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân ( HH2 - Bắc Hà).
Dự án Bắc Hà C14
Khu hỗn hợp và một phần làm nhà ở để bán cho CBCS thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( C14 - Bộ ...