DELTA nhận thầu phần ngầm Dự án 6th Element/ Delta to undertake underground part of 6th Element

Ngày 9.3.2017 tại trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng 
On 9 March 2017, at the headquarters of Bac Ha Group Corporation, the contract signing ceremony took place 


Ngày 9.3.2017 tại trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng gói thầu móng và tầng hầm của dự án: Chung cư Bắc Hà Tây Hồ Tây giữa DELTA và Chủ đầu tư – Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà.Tại buổi lễ ký kết hợp đồng, Ông Nguyễn Tài Hà – phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm và năng lực thi công của Nhà thầu DELTA. Đại diện chủ đầu tư và Nhà thầu cùng chia sẻ quan điểm phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên để đảm bảo hợp đồng hoàn thành đúng chất lượng và tiến độ đề ra.

Dự án là Khu nhà ở hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra C44 và cục ngoại tuyến và kỹ thuật C51 – Bộ công an và Xây dựng nhà trẻ. Vị trí xây dựng: Ô đát 017 hh1, thuộc khu đô thị mới Tây Hồ Tây – quận Tây Hồ – tp. Hà Nội.

Phạm vi hợp đồng móng tầng hầm được ký kết bao gồm móng và 04 tầng hầm, diện tích một sàn tầng hầm là 13.630m2, Chiều sâu hố đào trung bình: 14.5m.

Tiến độ thi công 10 tháng.

Mọi công tác chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng, tập kết thiết bị và huy động lực lượng thi công để thực hiện hợp đồng này đã được Delta lên kế hoạch chi tiết.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Theo deltacorp.vn
___________________________
On 9 March 2017, at the headquarters of Bac HaGroup Corporation, the contract for building foundation and basement was signedfor the project: West Lake West Bac Ha apartment building between DELTA and theEmployer - Bac Ha Group Corporation.

At the contract signing ceremony,Mr. Nguyen Tai Ha - Deputy General Director of Bac Ha Group Corporationexpressed confidence in DELTA's construction experience and capacity. Therepresentatives of the employer and the contractor shared the view of closecoordination between the parties to ensure the contract to be completed inaccordance with the proposed quality and schedule.

The project is a complex residential buildingwhich is partly sold to officers and soldiers of the Office of theInvestigation Police Agency (C44) and the department of outside line andengineering (C51) - Ministry of Public Security and Kindergartens. Constructionlocation: Land lot 017 hh1 belonging to West Lake West new urban area - Tay Hodistrict - Hanoi city.

The scope of the signed basement and foundationcontract includes foundation and 04 basements with area of 13,630m2 each,average pit depth: 14.5m.

Construction schedule is 10 months.

All work of preparation, clean-up, assemblingequipment and mobilizing construction forces to implement this contract isdetailed by Delta.